Курс по FILMMAKING | 27 февраля — 29 марта 2024

18,200.00

Нет в наличии

KAZ: DC Lab-тың фильм жасау (бейне өндірісі) бойынша ең көп ізденетін курсы, ол кино немесе коммерциялық бейнелер түсіру сияқты керемет тауашада өз білімін тереңдетуге көмектеседі.

 

Сіз не үйренесіз: біз тек нақты және ақпараттық курсты және көп тәжірибені ұсынамыз. Әрбір қатысушы нақты камераны қолына алады және сценарий жазудан бастап промо әзірлеуге дейін өзінің бейне идеясын қалыптастырады. 8 сабақ үшін Сіз Adobe Premiere Pro бейне өңдеу бағдарламаларын меңгересіз,

Керемет, солай ма?)

 

Әдеттегідей, біз DC Lab — та курстарды тек үздіктердің үздігі ғана жүргізуге сенеміз, және бұл курсты filmmaking бойынша кәсіби режиссер және жарнамалық және шығармашылық түсірілімде тәжірибелі маман Салават Жанғалишев жүргізеді.

 

Жуырда: 27 ақпан — 29 наурыз 2024 ж.

Уақыты:17:30 — 18:30.

Бағасы: 8 сабақ үшін 18 200 теңге, ұзақтығы 1-1,5 сағат. Бағдарламамен толығырақ сайттан танысуға болады dclab.kz

Оқыту тілі: орыс

 

 

ENG: The most in-demand course from DC Lab on filmmaking (video production), which will help deepen your knowledge in such a great field as shooting movies or commercial videos.

 

What you will learn: We offer compact and informative course.No fluff. To the point, with a lot of hands-on practice. Each participant will take a real camera in their hands and develop their own video idea from scriptwriting to promo development. In 8 lessons, you will master video editing software like Adobe Premiere Pro

Pretty cool, isn’t it?

 

As always, at DC Lab, we trust to conduct courses only with the best, and this filmmaking course will be led by professional director and experienced specialist in advertising and creative filming, Salavat Zhanggalishev.

 

We’re starting soon: February 27 — March 29, 2024.

Time: 5:30 PM — 6:30 PM.

Price: 18,200 Kazakhstani tenge for 8 lessons, each lasting 1-1.5 hours per day. You can learn more about the program on the website dclab.kz.

Language of instruction: Russian.

 

 

RUS: Самый востребованный курс от DC Lab по filmmaking (видеопроизводство), который поможет углубить свои знания в такой крутой нише как съемка кино или коммерческих видеороликов. 

 

Чему вы научитесь: Мы предлагаем компактный и информативный курс без воды и много практики. Каждый участник возьмет настоящую камеру в руки и сформирует свою собственную идею видео от написания сценария до разработки промо. За 8 уроков вы освоите программы видеомонтажа Adobe Premiere

Круто, правда?)

 

Как всегда мы в DC Lab доверяем вести курсы только лучшим из лучших, и данный курс по filmmaking будет проводить профессиональный режиссер и опытный специалист в рекламной и творческой съемке Салават Жангалишев. 

 

Стартуем уже скоро: 27 февраля  — 29 марта 2024 г. 

Время: 17:30 — 18:30 часов.

Цена: 18 200 тенге за 8 уроков, продолжительностью 1-1,5 ч.в день. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте dclab.kz

Язык обучения: русский